Pristatymas ir grąžinimas

Pristatymo sąlygos
Pristatymas yra nemokamas.
Priimdami prekę patikrinkite pakuotę ar ji nėra pažeista. Jei pakuotė pažeista, privalote tai atžymėti siuntos priėmimo – perdavimo dokumente (važtaraštyje). Pasirašius šiame dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista. Jeigu matote, kad prekė sugadinta ar gali būti sugadinta, prašome tokios prekės nepriimti ir susisiekti su mumis.
• Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
• Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis yra pateikiamas suformavus užsakymą. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.
• Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Klientui Lietuvoje per 5 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo, jei nesusitarta kitaip.
• Prekių kiekį ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.
• Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Prekių gavimo dienos. Kitaip laikoma, kad preke Klientas patenkintas ir neturi jokių priekaištų Pardavėjui.
• Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą. Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių.
• Klientui apmokėjus už Prekes Pardavėjas Klientui išsiunčia sąskaitą faktūrą.
• Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Klientui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
• Užsakymai priimami kasdien, tačiau vykdomi tik darbo dienomis.

Prekių grąžinimas

• Klientas turi teisę grąžinti prekes per 14 dienų nuo prekių gavimo.
• Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nepažeistoje ir neatidarytoje originalioje pakuotėje. Pakuotės atidarymu laikomas ir pakuotės plėvelės pažeidimas ar pašalinimas.
• Informuoti B Company, UAB apie sutarties atsisakymą Administratoriaus elektroninio pašto adresu info@moerie.com pateikiant laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame išdėstytas Pirkėjo sprendimas atsisakyti sutarties; ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, perduoti Pardavėjui Prekes kartu su Prekių pirkimo dokumentu (mokėjimo pavedimo kopija ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais. Įprastas prekių grąžinimo išlaidas apmoka Klientas iki tokios sumos, kuri atitinka 10€, išskyrus atvejus, kai grąžinamos prekės, kurios neatitiko užsakyme nurodytų prekių. Transporto išlaidos negrąžinamos.
• Grąžinamas prekes, jei pageidaujama, galima pakeisti naujomis prekėmis iš Moérie e-parduotuvės gaminių asortimento. Keičiamų prekių pristatymo transporto išlaidas apmoka Klientas.
• B Company, UAB perveda už prekių grąžinimą sumokėtą sumą Klientui per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties atšaukimo gavimo ir su sąlyga, kad per tą laiką grąžinamos prekės pasiekė B Company, UAB. Pinigai pervedami į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas į B Company, UAB. Reikalavimų neatitinkančių prekių grąžinimo atveju, B Company, UAB grąžina už prekes sumokėtą sumą ir transporto išlaidas.
• Jei grąžinama prekė sugadinta dėl aplinkybių, kurios yra susijusios ne su B Company, UAB o su prekės naudojimu ne pagal paskirtį arba su kitomis aplinkybėmis (pavyzdžiui, pakuotė pažeista), B Company, UAB pasilieka teisę atskaityti prekės vertę sumažinusią sumą nuo grąžintinos sumos.